Això es fa perquè no es digui que hi ha retards als FFGG, sr. Puigdemont?